DiaStop - Kyselina alfa lipoová

Kyselina alfa lipoová je pravděpodobně nejvýznamnější antioxidant v přírodě i v lidském těle. Objevili ji američtí vědci v roce 1947 v rajčatech a v následujících 20 letech také v organismu všech rostlin i živočichů. Po jistou dobu byla považována za jeden z vitamínů skupiny B.
V 80.letech v odborných kruzích opětovně vzrostl zájem o studium antioxidantů, k čemuž přispěl i rozvoj elektronické mikroskopie a počítačové analýzy. Ukázalo se, že je kyselina alfa lipoová nejen pozoruhodný antioxidant, ale že hraje také významnou úlohu při tvorbě energie. Na její další výzkum se zaměřila celá řada významných vědeckých pracovišť v čele s laboratořemi vedenými nejuznávanějšími světovými biochemicky Lesterem Packerem s Brucem Amesem.


Jejich výzkumy ukázaly, že je kyselina alfa lipoová ústředním antioxidantem v lidském těle a že dokáže reaktivovat další klíčové antioxidanty, které již ztratily svou schopnost, jako vitamíny C a E, koenzym Q10 a glutation. Zejména na základě těchto poznatků začala být kyselina alfa lipoová užívána ke zmírnění, zejména pokročilého diabetu a některých nádorových onemocnění, při nichž hrají oxidativní činitelé ( oxidativní stres) klíčovou roli. K ochranným antioxidativním účinkům této látky patří schopnost chránit před možným poškozením volnými radikály. Tento faktor je zvláštní bílkovina zodpovědná za normální dělení a obnovu buněk. V případě jejího poškození dochází ke vzniku mutovaných buněk jako zárodku onkologických onemocnění.


Kyselina alfa lipoová slouží i jako jistá ochrana před vznikem některých typů zhoubných nádorů, zejména těch iniciovaných oxidativním stresem v důsledku kouření, alkoholismu, enviromentálních a potravních toxinů. Kyselina alfa lipoová jako účinná látka přípravku DiaStop je užívána v síle potřebné k antioxidační ochraně těla před nejfrekventovanější toxiny z prostředí i tabákového kouře a k oddálení reálného vzniku diabetických komplikací v důsledku hyperglykémie. V případě již existujících diabetických komplikací je užívána v mnohem vyšších dávkách.