Eparmed - Alkohol a zdraví

Alkohol je obrazně označován jako metla lidstva, ale zdá se, že je primárně metlou obyvatel Česka. Češi jsou v jeho konzumaci světovými rekordmany a rovněž tak rekordmany ve výskytu některých forem rakoviny. Významný podíl na těchto onemocněních má právě alkohol.

Lidem alkohol učaroval již před několika tisíci lety a jeho dnešní zastánci konzumace se rádi odvolávají na vědecké výzkumy, které potvrdily přítomnost zdraví prospěšných látek - vitamínů a antioxidantů, jak v pivu, tak i ve vínu.

Jak to ale doopravdy s alkoholem je? Alkohol, přesněji řečeno etanol, je přírodní látka, jež se přirozeně nachází v organismu mnoha rostlin, a všech živočichů včetně člověka. Je vázán ve sloučeninách známých jako aminoetanoly, etanolamidy a polyalkoholy. Alkohol můžeme nevědomky přijmout i ze stravy, například ze zkvašené zeleniny nebo přezrálých plodů ostružin i jiných bobulovin. Množství alkoholu obsažené v tkáních i to, které se může nacházet ve stravě, je zhruba 200x nižší než to, které dostaneme z jednoho vypitého piva nebo deci vína. Všeho moc škodí, protože příroda i samotný život fungují na vyváženém poměru látek, které je tvoří. Mezi vědci převládá názor, že pravidelný příjem alkoholu nepřekračující 10 gramů za den, nemůže zdraví dospělého, jinak zdravého člověka poškodit. Takové menší množství představuje 2,5 deci piva, 1 deci vína nebo 0,2 deci destilátu.

Každodenní vyšší než bezpečná míra alkoholu ohrožuje zdraví v mnoha směrech. Především alkohol narušuje celistvost sliznic celého trávicího traktu a částečně i dýchacího ústrojí, které pak ztrácejí schopnost odolávat útokům patogenních mikroorganismů a toxinů. Ještě vážnější dopady na zdraví může mít acetaldehyd, což je látka, na níž je alkohol v játrech rychle přeměněn. Kapacita enzymů, jež acetaldehyd transformují na neškodnou kyselinu octovou a vodu, má své limity. Nadměrné množství acetaldehydu dokážou odbourat až po delší době, zatímco látka působí toxicky na játra, slinivku, ledviny a celý nervový systém. Prokazatelně může vyvolat i mutaci genů, která přispívá k rozvoji rakoviny i dalších chorob.

Právě schopnost enzymů acetaldehyd dehydrogenázy a katalázy zbavit tělo acetaldehydu co nejrychleji, rozhoduje o tom, jestli a do jaké míry nám může konzumace alkoholu uškodit. Lidové léčitelství některých asijských národů znalo rostliny, které pomáhaly zdravotní následky konzumace alkoholu mírnit. Soudobí vědci ve vybraných rostlinách objevili látky z rodiny bioflavonoidů, jež prokazatelně zvyšují tvorbu enzymů odbourávajících alkohol, přesněji řečeno acetaldehyd. Konzumace těchto látek pak může sloužit k ochraně zdraví i pomáhat při odvykání alkoholu.

Přípravek Eparmed byl vyvinut na základě nejnovějších vědeckých poznatků o účincích vybraných bioflavonoidů na posílení jaterních enzymů odbourávajících zplodiny alkoholu (etanolu). Významně přispívá k ochraně nervového systému, jater a ledvin před působením toxického acetaldehydu.