GasTrip - Zdraví střev

Výtažky ze tří druhů tropického ovoce s vysokým obsahem tříslovin. Jedná se o směs užívanou v indické medicíně pod názvem triphala po mnoho staletí k léčbě poruch zažívacího traktu. Soudobé studie obsažených látek ukázaly, že jejich účinky pozitivně ovlivňuji i řadu procesů mimo vlastní trávicí ústrojí. Primárně je však tato směs vhodná ke zvýšení motility střev a tedy i k vyprazdňování. Poruchy motility postihují stále více osob. Způsobuje je celá řada příčin. Poruchy motility mohou mít i další příznaky. Často je soubor trávicích obtíží, u nichž nelze zjistit jednoznačně příčinu. Přípravek primárně pomáhá šetrně odstraňovat zácpu. Umožňuje úplnější vyprázdnění a pročištění střev. Významným účinkem přípravku je jeho schopnost usmrtit některé druhy patogenních bakterií, zejména helicobacter pylori a streptococcus mutans. Jedna složka přípravku, zastoupená plodem z terminalie chebula, vykazuje i protivirovou aktivitu proti virům chřipky, cytomegalovirům a herpetickým virům (HSV-1). Antivirový účinek byl potvrzen jen u laboratorních myší. Specifické třísloviny v přípravku rovněž mají vliv na zvýšenou tvorbu antioxidačních enzymů superoxid dismutázy, katalázy a glutathion, které tvoří základní pilíř antioxidačního ochrany organismu.