Brahmi - Paměť a poznávací funkce

Védské knihy zmiňují užívání brahmi již před 6000 lety, ale ájurvédská medicína popisuje různé aplikace brahmi teprve od 6. stol. před Kristem. 
V ájurvédské medicíně má brahmi uplatnění pro zlepšení paměti i jako lék proti bolesti, zánětu, nervovým poruchám a epilepsií. Do popředí zájmu západních vědců se bakopa dostala až po roce 1980, kdy byly analyzovány a popsány její specifické účinné látky bakosidy a bakopasidy a standardizován jejich obsah v extraktu pro komerční využití.


V následujících letech realizovali američtí, australští a zejména indičtí vědci s tímto extraktem řadu klinických studií, aby prověřili jeho specifické účinky. Paradoxně byli zařazeni do většiny studií zdraví lidé mladšího a středního věku, i když bylo již dostatečně prokázáno, že brahmi pomáhá zejména při poruchách paměti a kognitivních funkcí souvisejících s pokročilejším věkem nebo poškozením mozku některými toxickými látkami. Nejrozsáhlejší dvojitě zaslepenou a placebem kontrolovanou studii v trvání 12 týdnů provedli australští vědci. Hodnotili v ní změny v míře soustředění, krátkodobé paměti, vybavovací paměti, rozhodovacích procesů, řešení problémů, zpracování informací, motorické reaktivity a úzkostných stavů. Testování účastníků studie proběhlo po 5 a 12 týdnech od začátku užívání extraktu. Závěry studie potvrdily zlepšení ve všech sledovaných ukazatelích. Jiné studie provedené u lidí i zvířat ukázaly, že brahmi v mozku zvyšuje hladiny serotoninu i acetylcholinu, čímž se vysvětluje potlačení úzkostných stavů.


Existují skupiny léků, jejichž dlouhodobé užívání vede k poškození paměťových funkcí i intelektu obecně. Jedná se o některá antiepileptika, sedativa a hypnotika. Indičtí vědci se pokusili ověřit, jestli brahmi dokáže zvrátit degradaci paměti způsobenou užíváním phenytoinu, což je celosvětově nejužívanější antiepileptikum. Ukázalo se, že i pouhé dvoutýdenní užívání brahmi spolu s lékem vedlo k průkaznému zlepšení paměti.

Bohaté uživatelské zkušenosti a případové studie dokládají, že užívání brahmi může významně zlepšit poškození paměti a poznávacích funkcí způsobené alkoholismem a užíváním některých návykových látek i léků. Stejně tak je užívání brahmi přínosné při prvních projevech stařecké demence. Změny v myšlení a chování postižené osoby jsou až neuvěřitelné.

Je obecně známo, že mozkové neurony a dendrity, které mezi nimi zajišťují síť propojení, s věkem i v důsledku účinků mnoha toxických látek nevratně odumírají. Někteří vědci tvrdí, že brahmi iniciuje opětovný růst dendritů a tím mozkovým buňkám propůjčuje vyšší operativnost. Nové studie mohou ještě přinést hlubší poznání toho, jak brahmi na mozkové struktury působí.

V každém případě je dnes užívání brahmi považováno za zdravotně naprosto bezpečné, a to i z dlouhodobého hlediska. Pouze je nutné věnovat pozornost možné kombinaci brahmi s nootropními léky a bylinami, například s gingko bilobou. Takové kombinace mohou vyvolat přebuzení vědomí a následně neschopnost usnout.