ProVigor - Elixír mládí. Přírodní afrodiziakum.

Hormony – elixír mládí

Lidé od pradávna hledali prostředek, který by je zbavil neduhů stáří. Zkoušeli různé cesty, ale jako nejperspektivnější se objevily látky obsažené v rostlinách. V různých koutech světa nakonec objevili desítky rostlin, které sice mládí nevrátí, ale umožňují stárnutí s menším množstvím problémů. V nejužším výběru omlazujících rostlin se trvale usadily kotvičník a kopřiva.

Sex jako koření života

Kotvičník si vydobyl pověst afrodiziaka už před tisíciletími. Nejen v lidech ale i v býložravých druzích zvířat vyvolával chuť na sex a nejen to - dodával i vitální energii. Kopřiva vždy patřila v lidovém léčitelství do zlatého fondu léčivých bylin k vnitřnímu i vnějšímu užití. Tradičně se využívala její nať plná látek umožňujících pročištění organismu a podporujících zdraví močových cest i imunitu. Tajemství jejího afrodiziakálního účinku zůstávalo dlouho skryto, protože bylo uloženo nikoliv v nati, ale v kořenech. Teprve soudobá věda dokázala vysvětlit, jak látky obsažené v kotvičníku a kopřivě v lidském těle působí.

Sexuální hormony

Název není primárně odvozen od toho, že tyto hormony slouží k naplnění sexuálních potřeb, ale od faktu, že se tvoří v pohlavním ústrojí. Jejich úloha se zdaleka neomezuje na to, že určují charakteristické rysy obou pohlaví. Rozhodujícím způsobem ovlivňují obměnu a opravy všech tělesných tkání i fungování imunitního systému, což je základní předpoklad dobrého zdravotního stavu.  Jakmile v souvislosti s věkem začne hladina sexuálních hormonů v krvi klesat, začne se postupně zdravotní stav zhoršovat. Ubývá svalová i kostní hmota a přibývá tuková vrstva, vytrácí se zájem o sex, nedostává se energie, dochází k poruchám imunity, slábne zrak i další smyslové funkce, dehydratují se tkáně, objevuje se psychická nepohoda, atd.

Vědecké poznatky

Nať a plody kotvičníku obsahují steroidní saponiny, které mají schopnost působením na mozkový podvěsek vyvolat zvýšenou sekreci sexuálních hormonů do krevního oběhu a tím eliminovat jejich pokles. Tento efekt je využíván v některých zemích k léčbě symptomů menopauzyandropauzy. U obou pohlaví vyvolávají tyto saponiny obdobný účinek s tím, že u ženy zvyšují hladiny estrogenů, zatímco u muže hladiny androgenů. Oním tajemstvím kořene kopřivy byla látka dnes známá pod zkratkou DVTHF. Sexuální hormony jsou v krevním oběhu do značné míry vázány na bílkovinu SHBG, která omezuje jejich dostupnost v cílových tkáních. DVTHF dokáže funkci SHBG blokovat, díky čemuž se na místo určení dostane vyšší množství hormonů.

Extrakty těchto specifických látek z kotvičníku i kopřivy tedy přispívají k jistému oddálení projevů stárnutí. Jsou také velmi žádané mezi sportovci, protože významně napomáhají obnově svalové  hmoty a podporují mechanismy tvorby energie přirozeným a bezpečným způsobem.