MemoKit - Test mentálních schopností

Přípravek MemoKit je určený na podporu mozkových funkcí, pro uchování duševní svěžesti. Je ideálním přípravkem pro osoby, u nichž se začínají projevovat známky zhoršené paměti, stejně jako snížené schopnosti učení se a koncentrace.

Účinnost přípravku MemoKit lze ověřit pomocí standardizovaného Testu mentálních schopností (znám také pod názvem Test kognitivních funkcí), který se Vám právě dostal do rukou. Klíčové je porovnání výsledků v testu před zahájením užívání a následně s odstupem času (cca 1 měsíc) po pravidelném užívání MemoKitu.

Aby nedošlo ke zkreslení výsledků testu, je nezbytné postupovat následně:

  1. Požádejte blízkou osobu, aby Vám zadala úkoly testu a pomocí bodů ohodnotila dosažený výsledek.
  2. Nejprve si tento test udělejte před zahájením užívání přípravku MemoKit a zaznamenejte si výsledek testu.
  3. Po druhé si test udělejte nejdříve po měsíci užívání MemoKitu a test absolvujte opět s pomocí blízké osoby.
  4. Porovnejte Vaše dosažené výsledky z prvního a druhého testování.

 

Poznámka:

V případě, že při prvním testování získáte 24 a více bodů, absolvujte druhé testování na čas. Za každou minutu pod 11 minut získáváte 1 bod, body za chybné odpovědi se samozřejmě odečítají.

Osoby, které dosáhly při prvním testování méně než 20 bodů, mohou další test podstoupit dříve, třeba po dvou týdnech užívání, protože na ně bude mít MemoKit výraznější účinek.

 

  • Tento test je adaptací zavedeného psychotestu Mini Mental State Examination.

Test mentálních schopností stáhnout v PDF

 

Oblast hodnocení:                                                                                                          

Max.skóre:

1. Orientace:

Položte testovanému 10 otázek. Za každou správnou odpověď započítejte 1 bod.

-        Který je teď rok?                           

-        Které je roční období?                                                                                      

-        Jaké je dnešní datum?                                                                                     

-        Který je den v týdnu?                                                                                         

-        Který je měsíc?                                                                                                   

-        Je zimní nebo letní čas?                                                                                       

-        Ve které jsme zemi?                                                                                          

-        Ve kterém jsme městě?                                                                                     

-        Ve kterém jsme pokoji?                                                                             

-        Ve kterém jsme poschodí?                                                                               

 

1 - 10

2. Paměť:

Vyšetřující jmenuje 3 libovolné předměty (například židle, okno, stůl) a vyzve testovaného, aby je opakoval. Za každou správnou odpověď  je dán 1 bod.

 

3

3. Pozornost a počítání:

Testovaný je vyzván, aby odečítal  7 od čísla 100, a to 5krát po sobě.  Za každou správnou odpověď je 1 bod.

 

5

4. krátkodobá paměť (=výbavnost):

Úkol zopakovat 3 z dříve jmenovaných předmětů (viz bod 2)

 

3

5. Řeč, komunikace a konstrukční schopnosti: (správná odpověď nebo splnění úkolů = 1 bod) 

Ukažte tři předměty (např. tužka, hodinky) a vyzvěte testovaného, aby je pojmenoval v opačném pořadí.              

 Vyzvěte testovaného, aby po vás opakoval:   

-        kdyby

-        přecejen

-        jestliže                                             

Dejte testovanému příkaz zavřít oči a na papír napsat smysluplnou větu (obsahující podmět a přísudek). 

Vezměte od testovaného papír s větou a vyzvěte jej, aby větu vyslovil.      

 

3

 

 

3

 

1

2

Hodnocení:                                                                                                                                                              

00 - 10 bodů    těžká kognitivní porucha                                                                                                   

11 - 20 bodů    středně těžká kognitivní porucha                                                                           

21 - 23 bodů    lehká kognitivní porucha                                                                                           

24 - 30 bodů    pásmo normálu

Součet bodů: